Avustajat

Haluaisitko avustaa Leffalehti.fi -elokuvajulkaisua laadukkaan sisällöntuotannon suhteen?

 

Advertoriaalit

Laadimme julkaisun journalistiseen linjaan soveltuvia juttuadvertoriaaleja, ilmoitusartikkeleita, yhteistyökumppaneidemme kanssa. Etsimme freelancer-toimittajia/sisällöntuottajia (oma yritys / laskutuspalvelu) laatimaan advertoriaaleja. Juttukorvaus sovitaan aina tapauskohtaisesti ennen advertoriaalin toteuttamista. 

Kuvat

Mikäli kuvassa on tunnistettava henkilö / tunnistettavia henkilöitä, niin kuvaa pitää aina seurata kirjallinen (vapaamuotoinen) julkaisusuostumus kuvan kohteelta/kohteilta.

 

Ilman sopimusta lähetetyistä leffa-arvioista, kuvista tai jutuista ei suoriteta erillistä palkkiota, jollei toisin erikseen sovita. Lähettäjällä pitää olla tekijänoikeudet lähetettyyn materiaaliin. Lähettämällä toimituksellista materiaalia lähettäjä antaa aina, ilman eri sopimusta, kertajulkaisuoikeuden Leffalehti.fi -verkkojulkaisulle. Mahdollisista muista julkaisuoikeuksista sovitaan erikseen. 

Tervetuloa tekemään Leffalehti.fi -elokuvajulkaisua!